This site uses cookies — small text files that are pla­ced on your machi­ne to help the site pro­vi­de a bet­ter user expe­rien­ce. In gene­ral, cookies are used to reta­in user pre­fe­ren­ces, sto­re infor­ma­tion for things like shop­ping carts, and pro­vi­de ano­ny­mi­sed trac­king data to third par­ty appli­ca­tions like Google Ana­ly­tics. As a rule, cookies will make your brow­sing expe­rien­ce bet­ter. Howe­ver, you may pre­fer to disa­ble cookies on this site and on others. The most effec­ti­ve way to do this is to disa­ble cookies in your brow­ser. We sug­gest con­sul­ting the Help sec­tion of your brow­ser or taking a look at the Abo­ut Cookies websi­te which offers guidan­ce for all modern brow­sers

INFORMACJA

W okresie letnich wakacji sekretariat szkoły czynny w godz. 9.00 – 13.00.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie

odbędzie się 2 września 2019 r. (poniedziałek)

godz. 9.00 – klasy II – VI.

godz. 10.30  - klasy I.

Spotkania dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych z wychowawcami grup odbędą się 2 września 2019 r. o godzinie 12.00. Informacja o przydziale do grupy oraz miejscu spotkania zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w szkole (ul. Szkolna 13) 27 sierpnia br.
Zmień rozmiar
Kontrast