Szkoła Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie

Z życia szkoły

Informacje dla rodziców

Informacje dla uczniów

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Kalendarz


Dzisiaj jest: Poniedziałek
27 Lutego 2017
Imieniny obchodzą
Aleksander, Anastazja, Auksencjusz,
Gabriel, Gabriela, Honoryna, Leander,
Leonard, Sierosława

Do końca roku zostało 308 dni.
Zodiak: Ryba

Wesoły i pełen muzyki Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13 X 2016r. w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: wójt Gminy Luzino - Jarosław Wejer, przewodnicząca Rady Rodziców Katarzyna Kankowska - Filipiak oraz emerytowani pracownicy szkoły.

Okazja do świętowania była szczególna, gdyż liczna grupa pedagogów i pracowników obsługi obchodziła jubileusz swojej pracy. 30 – lecie pracy obchodzili :p.Dorota Taciak,p.Mirosława Białk,p.Beata Mielewczyk,p.Mieczysław Brzeski,p.Hanna Piechowska-Hirsz oraz 25 – lecie obchodziła p.Aleksandra Bistroń.

Wśród pracowników obsługi jubileusz 40 – lecia świętowała p. Janina Dzięcielska, 30 – lecie pracy p. Waldemar Klawikowski i p.E.Teclaw, zaś 25 lat pracy: p.E. Barra i p.S. Klawikowska.

Uczniowie klas IV - VI przygotowali część artystyczną składającą się ze specjalnie przygotowanego szkolenia dla nauczycieli oraz zabawnych scenek z życia szkoły. Całość została urozmaicona koncertem życzeń, w trakcie którego dziewczynki z koła wokalnego zaśpiewały trafnie dobrane – znane nauczycielom, melodie. Nie zabrakło również życzeń dla jubilatów, a także dla wszystkich obecnych i byłych pracowników luzińskiej podstawówki. Kwiatową dekorację uzupełniło stosowne motto Barbary Cage: „Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci- on stara się zobaczyć ich dusze.” Całość dopełniła prezentacja wykonana przez p. Weronikę Pobłocką.

Program artystyczny przygotowała p. J. Bańko, p. W. Pobłocka,p. Izabela Mrozek (dekoracja),p. M. Brzeski i p. M. Konkol (nagłośnienie).


 

 

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Pomorskiego

Komisja stypendialna Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach programu pomocy stypendialnej współfinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przyznała comiesięczne stypendia naukowe dla 13 uczniów Szkoły Podstawowej w Luzinie za rok szkolny 2015/2016 i 2016/2017.

Przyznane stypendia stanowią zachętę i motywację dla uczniów do dalszego rozwoju naukowego oraz godne reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.

Lista uczniów którym przyznano stypendia za wybitne osiągnięcia w Szkole Podstawo-wej im. L. Bądkowskiego w Luzinie za rok szkolny 2015/2016 :

1.Aleksandra Sułek

2.Ewelina Socha

3.Monika Rajko

4.Magdalena Richert

5.Magdalena Sielaff

6.Mateusz Bork

7.Natalia Szturgulewska

8.Alicja Szmuda

9.Agata Kankowska

10.Filip Wroński

11.Maksymilian Meyer

12.Szymon Wicon

13.Daria Tederko

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


 

Próbny alarm przeciwpożarowy w naszej szkole

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczniów oraz pracowników naszej szkoły jak co roku odbył się próbny alarm przeciwpożarowy. W dniu 20 października 2016r o godzinie 13.10 około 500 osób zebrało się przy boisku szkolnym.

 Ewakuacja obejmowała cały obiekt, a czas w jakim została przeprowadzona wynosił pięć  minut. Dzięki takim treningom zostaje utrwalona wiedza dotycząca zasad postępowania oraz współpracy w przypadku pożaru. Po usłyszeniu sygnału każda z osób przebywających w budynku szkolnym niezwłocznie udała się na zewnątrz zostawiając wszystkie swoje rzeczy w szkole.

Z radością można więc stwierdzić, iż wszyscy opanowali umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia życia. Po przeprowadzeniu akcji dyrektor szkoły- Pan Dariusz Rompca zabrał głos dziękując wszystkim uczestnikom oraz prowadzącym za tak sprawną ewakuację.


 

„Najlepsi przyjaciele człowieka, a tacy samotni”

Pod takim hasłem odbyła się 12 października 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie akcja pomocy dla schroniska bezdomnych zwierząt w Dąbrówce. W tym dniu, dzieci wraz z rodzicami przyniosły do szkoły: karmę, koce, ręczniki, miski oraz różnorodne smakołyki dla czworonożnych przyjaciół.

Dzieci z entuzjazmem i radością składały dary wspomagając tym samym bezdomne psy i koty. Zebrana karma oraz rzeczy niewątpliwie ułatwią zwierzętom przetrwać nadchodzącą zimę. Składamy gorące podziękowania dla rodziców, dzieci i nauczycieli, którzy przyczynili się do tego, że budy zwierząt w schronisku będą cieplejsze, a miski pełne jedzenia.

,,Nawet najmniejszy kotek to żywe arcydzieło''

Leonardo da Vinci


 

 

Pierwszaki już po ślubowaniu

W piątek 7 października 2016r. w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie miała miejsce uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter.


Po wprowadzeniu sztandaru i uroczystym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego wszystkich zgromadzonych na uroczystości przywitał dyrektor Szkoły Podstawowej w Luzinie p. Dariusz Rompca. W swym przemówieniu zwrócił szczególną uwagę na rolę rodzica w edukacji i wychowaniu dziecka oraz szkoły, która jest instytucją wspierającą rodzica w jego działaniach. Pierwszoklasiści zostali również przywitani przez przewodniczącą Rady Rodziców panią Katarzynę Kankowską-Filipiak.

W obecności wszystkich zgromadzonych, dzieci odważnie złożyły ślubowanie na sztandar szkoły oraz zostały uroczyście pasowane na ucznia. Pasowania, za pomocą symbolicznego czerwonego ołówka dokonał dyrektor szkoły.

Pierwszoklasiści przygotowani przez wychowawców zaprezentowali program artystyczny, w którym ukazali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Każdy pierwszak otrzymał legitymację ucznia, dyplom pasowania oraz rożek ze słodyczami. Po skończonej uroczystości uczniowie klas pierwszych ustawili się do pamiątkowych zdjęć klasowych.

Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką oraz radosnych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek i pracowników szkoły.


 

„Bądź na czasie, wybierz komunikację miejską.”

W październiku uczniowie czwartych i piątych klas Szkoły Podstawowej w Luzinie wzięli udział w zajęciach z wychowania komunikacyjnego. Lekcje odbyły się w ramach programu finansowanego z budżetu miasta Gdańska, zaś organem inicjującym był Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej. Pani podinspektor ds. edukacji i promocji – Patrycja Fijałkowska, dwukrotnie spotkała się z uczniami każdej klasy.

Celem zajęć było kształtowanie w młodych ludziach postawy świadomego użytkownika miejskiego transportu zbiorowego. W czasie kursu dzieci zapoznały się z różnorodnymi formami komunikacji miejskiej oraz ich wpływem na środowisko. Jedną z najistotniejszych części zajęć była nauka korzystania z rozkładów jazdy i samodzielne planowanie podróży. Sporo czasu poświęcono również kwestii bezpieczeństwa oraz kultury, a także zagadnieniom z zakresu rodzaju i form dostępnych obecnie biletów oraz możliwych dróg ich nabycia.

Dzieci z wielką radością i zaangażowaniem uczestniczyły w tych nietypowych lekcjach. Odblaski, gadżety, drobne nagrody rzeczowe to pamiątki po minionych zajęciach. Jednak najważniejszą z nich jest z pewnością wiedza, którą młodzi podróżnicy mogą się teraz poszczycić.


 

Gerard Labuda na zawsze w Luzinie…

Ważnym wydarzeniem dla mieszkańców Luzina, ale przede wszystkim dla społeczności Szkoły Podstawowej w Luzinie było pojawienie się w sąsiedztwie budynków szkolnych, w nowym parku, pomnika wybitnego Gerarda Labudy.

2 października 2016 roku odbyło się odsłonięcie monumentu i uroczystości upamiętniające Gerarda Labudę.

-  To pierwszy pomnik profesora w Polsce, który ma być hołdem dla wyjątkowego człowieka, profesora zwyczajnego, wybitnego mediewisty, który edukację rozpoczął w Luzinie, stąd wyruszył w świat nauki i do Luzina powrócił na wieki – powiedział na uroczystości wójt gminy Luzino -Jarosław Wejer.

W intencji wybitnego absolwenta szkoły w kościele p. w. św. Wawrzyńca odprawiono uroczystą mszę świętą, w której uczestniczyli uczniowie szkoły wraz z pocztem sztandarowym. Złożyli oni również kwiaty pod nowym pomnikiem. Zebrani tego dnia luzinianie tłumnie odwiedzali także cmentarz i modlili się nad grobem Gerarda Labudy.

Każdy uczeń szkoły w Luzinie może być dumny, że dorasta w tym samym miejscu, co wybitny profesor. Bliskość pomnika będzie na pewno przypominać młodym ludziom, że warto jest się uczyć i dążyć do ambitnych celów. Gerard Labuda swą pracowitością i umiłowaniem nauki osiągnął swój cel, stając się autorytetem dla potomnych.


 

Medal „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” dla pani Alicji Klinkosz

Luzinianie, a przede wszystkim społeczność Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego może być dumna z pani Alicji Klinkosz, która została odznaczona medalem „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” na wniosek Starosty Wejherowskiego Gabrieli Lisius.

Tradycją Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego jest uroczysta gala, podczas której wręczane są medale jako wyraz szczególnego wyróżnienia i uznania za wkład w dzieło rozwoju i promocji naszego powiatu. W tym roku rozdanie odbyło się 30 września w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie. Pani Alicja Klinkosz została wyróżniona za swą działalność społeczną.  Oto jak motywował swą decyzję przewodniczący Kapituły Medalu pan Ryszard Czarnecki:

„Alicja Klinkosz -nauczyciel, społecznik, członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Urodziła się 19 maja 1959 roku w Wejherowie.W 2000 roku ukończyła Bałtycką Wyższą Szkołę Humanistyczną w Koszlinie, uzyskując tytuł magistra pedagogiki. Cztery lata później zdobyła certyfikat uprawniający nauczycieli do nauczania języka kaszubskiego, kończąc podyplomowe studia kwalifikacyjno –metodyczne na Uniwersytecie Gdańskim.

Od najmłodszych lat uczyła się gry na skrzypcach o raz innych instrumentach, m.in. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Wejherowie. Była członkiem Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Młodość”, działającej przy szkole muzycznej w Lęborku, w której grała na trąbce i flecie poprzecznym.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1980 r. w Bożympolu Wielkim. Od 1992 r. do dnia dzisiejszego pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Luzinie. W pierwszych latach pracy zawodowej utworzyła zespół sześciolatków, który w 1993 r. wystąpił na przeglądzie dziecięcych zespołów „Bąbel” w Redzie. Udział w wydarzeniu stał się inspiracją do zorganizowania w 1996 r. dziecięcego zespołu regionalnego „Luzińskie Dzwoneczki”. Zespół może pochwalić się wieloma występami na przeglądach, festiwalach, dożynkach oraz spotkaniach promujących kulturę kaszubską. Grupa muzyczna kilkakrotnie występowała także na terenie Niemiec. W latach 2014-2015, razem ze scholą luzińskiej parafii, zespół nagrał dwie płyty z piosenkami w języku kaszubskim.

Jest pomysłodawczynią, wspólnie z Markiem Mudlaf, Powiatowego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë”, organizowanego od 2001 r., który z biegiem lat podniesiony został do rangi wojewódzkiej. Festiwal odbywa się do dnia dzisiejszego, aktualnie pod nazwą Pomorski Festiwal Piosenki Kaszubskiej.

Od wielu lat pani Alicja Klinkosz śpiewa również w luzińskim chórze „Lutnia”. W 2012 r. za działalność społeczną oraz promowanie kaszubskiej kultury i tradycji, otrzymała Order Serca Matkom Wsi. We wrześniu br. obchodzić będzie dwudziestolecie działalności artystycznej.

Pani Alicja Klinkosz poprzez swoją pracę oraz działalność artystyczną w szczególny sposób wpływa na upowszechnienie kultury i języka kaszubskiego, promując ziemię wejherowską w Polsce i poza jej granicami.”

Gratulujemy pani Alicji Klinkosz i życzymy satysfakcji z dalszej pracy!


 

W szkole można też tańczyć!

20 września w naszej szkole zaprezentowała się często u nas goszcząca szkoła tańca „Szczepan”.Centrum Tańca Szczepan działa od 1995 roku na terenie Trójmiasta i poza nim. Propagowanie tańca wśród najmłodszych dzieci to główny cel tej szkoły.

Instruktorzy tańca, którzy odwiedzili Luzino zachęcali do udziału w zajęciach, które prowadzone są w macierzystych szkołach dzieci, przed lub po zajęciach programowych, od poniedziałku do piątku. Również nasza szkoła oferuje tę formę spędzania wolnego czasu po lekcjach.

Prowadzący zarażają pozytywną energią i z uśmiechem pomagają młodym tancerzom w poznawaniu nowych kroków. Umiejętności nie są tu tak ważne jak ruch i dobra zabawa, więc warto skorzystać z okazji i wziąć udział w oferowanych kursach tanecznych.


 

VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie

Dnia 30 września 2016 roku już po raz drugi nasza szkoła wzięła udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Akcja była wielkim szkolnym wydarzeniem. Poprzedziły ją przygotowania, podczas których dzieci przypominały sobie tabliczkę mnożenia w trakcie zabaw: „Hasło dnia” i „Matematyczne spacery” oraz przygotowywały potrzebne materiały i plakaty.

Następnie 30 września odbył się sprawdzian „tabliczkowej wiedzy”. Uczniowskie Patrole Egzaminacyjne podczas przerw, przemieszczając się po szkolnych holach i placu apelowym, egzaminowały i sprawdzały znajomość tabliczki mnożenia kolegów i koleżanek oraz dorosłych. Za udzielenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi uzyskali oni Odznakę Eksperta Tabliczki Mnożenia. Ta nieoczekiwana zamiana ról okazała się nie lada wyzwaniem dla osób dorosłych.

Podczas zajęć, zwłaszcza na lekcjach matematyki, przeprowadzony został również w każdej klasie egzamin pisemny. Uczniowie, którzy zdali ten egzamin w 100 procentach otrzymali stosowne certyfikaty.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia z jego niezapomnianymi emocjami, okazał się atrakcyjnym wydarzeniem dla całej szkoły i na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych imprez szkolnych.


 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 3 z 31
 
Czy lubisz swoją szkołę?
 

Szkoły naszych absolwentów

Galeria zdjęć

Dokumenty

Jesteśmy bezpieczni

Koniec roku już "tylko" za:

Co to będzie za radość:)

What’s g(r)o(w)ing on?”

Projekt Socrates-Comenius